Let’s travel together.

[ Sam la cà: Ăn Bánh ]

#SamDelivery _ 𝐓𝐢𝐦 𝐓𝐮𝐢 𝐥𝐢𝐞̂𝐮 𝐱𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐚̉𝐲 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐒𝐚𝐧𝐝𝐰𝐢𝐜𝐡 𝐓𝐫𝐚́𝐢 𝐂𝐚̂𝐲 𝐂𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐂𝐡𝐞𝐞𝐬𝐞 𝐧𝐚̀𝐲 𝐧𝐞̀. 💬 _Món Sandwich Trái Cây tui mê man lâu rồi nghen,nghe đâu hot dữ thần bên Đài lắm luôn nay đã được…
Đọc thêm...

[Sam la cà: F5 Tủ Lạnh ]

#SamDelivery _ 𝐓𝐮̉ 𝐋𝐚̣𝐧𝐡 " 𝐤𝐡𝐨 𝐛𝐚́𝐮 " 𝐭𝐫𝐮̛̃ đ𝐨̂̀ 𝐚̆𝐧 𝐪𝐮𝐲́ 𝐠𝐢𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐮𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐦𝐚̣𝐨 𝐦𝐨̛́𝐢. 💬 _Ở nhà hoài cũng chán,loay hoay mãi hết xem phim,nấu ăn rồi đi ra đi vô nay tui quyết…
Đọc thêm...