in

– Mùa lúa chín rộ tại 1 cánh đồng nhỏ thuộc xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai!…

– Mùa lúa chín rộ tại 1 cánh đồng nhỏ thuộc xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai!
______________
– có 2 thứ trên đời này không nên bỏ lỡ: “1 là chuyến xe cuối cùng, 2 là lời cha dạy nha con gái!!!”.

Tái bút! Những bức ảnh thể hiện rất rõ tình cảm đoàn kết của 2 cha con!!! 🤣🤣🤣
_____
#DongNai #CheckinDongNai #CheckinVietNam

- Mùa lúa chín rộ tại 1 cánh đồng nhỏ thuộc xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai!... 1
- Mùa lúa chín rộ tại 1 cánh đồng nhỏ thuộc xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai!... 2
- Mùa lúa chín rộ tại 1 cánh đồng nhỏ thuộc xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai!... 3
- Mùa lúa chín rộ tại 1 cánh đồng nhỏ thuộc xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai!... 4
- Mùa lúa chín rộ tại 1 cánh đồng nhỏ thuộc xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai!... 5

What do you think?

Trả lời

💗💗 Valungtung này bạn đã kiếm được quà cho ấy ấy chưa? Để ad mách cho nhé

💗💗 Valungtung này bạn đã kiếm được quà cho ấy ấy chưa? Để ad mách cho nhé

⁉️ NUI XÀO BÒ TRỨNG SỐT BBQ

⁉️ NUI XÀO BÒ TRỨNG SỐT BBQ